چین سوپاپ سیلندر پنوماتیک سازنده
خانه محصولات

سوپاپ سیلندر پنوماتیک

سوپاپ سیلندر پنوماتیک

3/8 "PT 4V330C-10 AirTAC Type Directional Control Solenoid Valve 5 Way 3 Position Center Close AC110V

3/8 "PT 4V330C-10 AirTAC Type Directional Control Solenoid Valve 5 Way 3 Position Center Close AC110V

1/4 اینچی NPT 4V330C-08 AirTAC Type Pneumatic Solenoid Valve 5/3 Way Close Center AC220V DC24V

1/4 اینچی NPT 4V330C-08 AirTAC Type Pneumatic Solenoid Valve 5/3 Way Close Center AC220V DC24V

PT 1/2 "4V430C-15 Airtac Type Close Center بستن شیر برقی یکپارچه 5/3 Way AC110V AC220V

PT 1/2 "4V430C-15 Airtac Type Close Center بستن شیر برقی یکپارچه 5/3 Way AC110V AC220V

NPT 1/2 "AirTac Type 4V420-15 پنوماتیک یکپارچه پنوماتیک 5 راه 2 موقعیت دو سر DC12V DC24V

NPT 1/2 "AirTac Type 4V420-15 پنوماتیک یکپارچه پنوماتیک 5 راه 2 موقعیت دو سر DC12V DC24V

شیر 1/7 "NPT 4V110-06 AIRTAC نوع پنوماتیک یکپارچه دریچه هوا 2 موقعیت 5 راه DC24V AC220V

شیر 1/7 "NPT 4V110-06 AIRTAC نوع پنوماتیک یکپارچه دریچه هوا 2 موقعیت 5 راه DC24V AC220V

1/4 "NPT 4V210-08 AirTAC Type Solenoid Air Valve 5 Way 2 Position single Solenoid 220VAC 24VDC

1/4 "NPT 4V210-08 AirTAC Type Solenoid Air Valve 5 Way 2 Position single Solenoid 220VAC 24VDC

3/8 "NPT 4V320-10 AirTAC Type Double Solenoid Valve 2 Position 5 Way DC12V DC24V AC110V AC220V

3/8 "NPT 4V320-10 AirTAC Type Double Solenoid Valve 2 Position 5 Way DC12V DC24V AC110V AC220V

4V320-08 1/4 "BSPT AirTAC Type Pneumatic Solenoid Valve 5/2 Way Control Directional DC24V

4V320-08 1/4 "BSPT AirTAC Type Pneumatic Solenoid Valve 5/2 Way Control Directional DC24V

Page 1 of 21|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >|